Thu Họ
Tạo QR thanh toán
Bot giúp bạn tạo QR nhanh chóng trên Slack, lưu trữ account, tạo QR dựa trên số lượng reaction.
Add to Slack

Dễ dàng tạo mã QR ngay trên Slack và gửi tới họ. Lưu trữ tài khoản, tạo QR dựa trên lượng reaction và thống kê số lượng reaction một emoji nào đó.

Tạo mã QR trong một nốt nhạc
Hỗ trợ tạo mã QR thanh toán qua ngân hàng và Ví điện tử MoMo với số tiền và nội dung cần thanh toán. Có thể gửi tới nhiều người cùng lúc.
Thanh toán thuận tiện
QR với đầy đủ nội dung và số tiền, hạn chế nhầm lẫn. Nút bấm giúp gửi thông báo tới người yêu cầu, đồng thời dễ dàng biết được các giao dịch đang chờ.
Quản lý dễ dàng
Dễ dàng biết được giao địch đã thanh toán và giao dịch đang chờ.
Home App tiện lợi
Rất nhiều tính năng có thể tương tác trực tiếp qua Home App một cách nhanh chóng, tiện lợi.
Đặt đơn cùng nhau
Mention @thu_ho để chốt số lượng người tham gia đặt đơn cùng nhau. Tạo QR tới những người đã react chưa bao giờ nhanh đến thế.
Thanh toán trước, đếm người sau
Cùng nhau góp quỹ, mention @thu_ho watch :emoji: để đếm số lượng người hoàn thành thanh toán. Mã thanh toán sẽ được gửi ngay trong thread giúp mọi người thanh toán. Sau đó người dùng sẽ reaction.